Manipulowanie i przygotowywanie zamowien

Zostaw to w naszych rękach

Servicios logísticos de manipulacion y preparacion de pedidos

  Odbiór towarów w twoim imieniu.
  różne prace związane z towarami.
  kontrole ilości i jakości.
  pobieranie prób.
  klasyfikacja.
  zarządzanie zamówieniami, odbiór administracyjny przez Web, Edi itd…
  komisjonowanie i przygotowywanie codziennych lub szczególnych zamówień.
  przygotowywanie dowodów wydania dostawy, drukowanie etykiet i faktur.
  etykietowanie.
  pakowanie i układanie na paletach.
  przygotowywanie ładunków i wysyłanie towarów.
  ręczne pakowanie i sampling.
  kampanie i tworzenie paczek promocyjnych.
  obwijanie folią i ponowne etykietowanie.
  zabezpieczenia.
  montaż zespołów lub zestawów.
  odbiór potwierdzeń zakupu (Fulfilment).
  odzyskiwanie resztek, incydenty…
  zarządzanie, montaż, wprowadzanie i konserwacja Demo Display oraz materiałów promocyjnych w miejscu sprzedaży.
  logistyka zwrotna / naprawy.
  zarządzanie odpadkami.
  emisja jednego dowodu wydania dostawy, wspólnego dla fakturowania i zarządzania inkasen.

Inne uzgodnione czynności manipulacyjne i usługi związane z działaniami o wartości dodanej.

Opowiedz nam o swoim przypadku i jeśli nasze doświadczenie nie przyczyni się do rozwiązania twojego problemu, zrobi to nasza elastyczność.