Logistyka wsteczna

„…A JEŚLI NIE BĘDZIESZ ZADOWOLONY, ODDAMY CI PIENIĄDZE”

Możliwość zwrotu produktu jest filozofią do której klienci stopniowo się przyzwyczajali. Jednak, dla niektórych firm, niniejszy dowód dobrej woli może okazać się bardzo kosztowny.

Zazwyczaj firmy skupiają się na dostarczaniu produktów swoim klientom, ignorując zwrot jako część łańcucha dostawy. Nie mniej jednak, tak naprawdę, łańcuch skutecznej dostawy zwrotnej może oznaczać bardziej zadowolonych klientów i może dostarczyć większych korzyści.

Devolución Pedidos

Prepacking poszerza swoją ofertę o usługi z zakresu logistyki zwrotnej.

Prepacking wprowadził, w celu zaspokojenia potrzeb wielu ze swoich klientów, to co obecnie nazywa się logistyką zwrotną. Pozwala to naszym klientom otrzymywać specyficzne rozwiązania w celu planowania i kontroli przepływu materiałów oraz dysponowania niezbędnymi informacjami odnośnie powrotu towarów do łańcucha dostaw lub magazynu; dostarczając drogocennej informacji w celu zapoznania się z podstawowymi przyczynami, które umożliwią ograniczenie ilości zwrotów i minimalizację kosztów związanych ze zwrotem towaru w poszukiwaniu maksymalnej wydajności.

Rozwiązania te obejmują koordynację odbioru od klienta końcowego, wymiany, transport zwrotny, klasyfikację i testowanie produktu, zróżnicowane zarządzanie towarem, ponowne etykietowanie, pakowanie, ponowne przygotowanie oraz oddanie do dyspozycji. Wszystko to w celu nadania wartości materiałom, które w inny sposób byłyby niekompletne i niezdatne do sprzedaży lub użytkowania (materiały do działalności marketingowej, Demo-displays), podejmując się nawet unieszkodliwienia odpadów w Green Point lub zniszczenia materiału przy zachowaniu niezbędnych gwarancji.

Jeśli klient życzy sobie, cała ta praca może zostać mu przedstawiona za pomocą szczegółowego sprawozdania, również fotograficznego i automatycznego, podzielonego na elementy wysłane i otrzymane, umożliwiając mu całkowite oddanie się zarządzaniu swoją firmą.

W celu zapewnienia najwyższej jakości, niniejsze systemy są projektowane i rozwijane zawsze w porozumieniu z pracownikami klienta odpowiedzialnymi za najwyższy poziom.