Inwentarze

Wszystkie firmy, które posiadają sklepy lub magazyny oraz muszą kontrolować swoje zasoby lub zarządzać produkcją, wiedzą o trudnościach związanych z niniejszym zarządzaniem magazynami i o potrzebie odpowiedniego kierowania swoimi inwentarzami.

Pytania takie jak – W jaki sposób moje teoretyczne zasoby odpowiadają moim rzeczywistym zasobom? Ile towarów znajduje się w moich punktach sprzedaży, magazynach i ośrodkach dystrybucyjnych? Ile kupować? Kiedy kupować? Jak rozmieścić towar w magazynach? Jak zarządzać zakupami itd? – nie zawsze posiadają prostą odpowiedź, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami.

Realización de Inventarios

Z tego powodu, Prepacking oddaje do dyspozycji klientów całe swoje doświadczenie i wiedzę odnośnie zarządzania magazynami, w celu osiągnięcia następujących celów i korzyści:

  znajomości i gwarancji rzeczywistej sytuacji ich zasobów.
  otrzymania jasnych rezultatów i cen wolnych od konfliktów interesów.
  uwydatnienia „ukrytych strat”.
  oszacowania i identyfikacji strat w postaci zepsutych, zniszczonych, przeterminowanych towarów itd.
  wykrycia i eliminacji kradzieży towarów.
  obniżenia poziomów towarów i, tym samym, zmniejszenia unieruchomienia i zwiększenia płynności.
  zwiększenia elastyczności i ograniczenia niepewności związanej z potrzebą podejmowania decyzji.
  traktowania wszystkich swoich zakładów w jednakowy sposób.
  wiedzy jakie decyzje podejmować odnośnie produkcji lub polityki likwidacyjnej.
  redukcji ilości produktów wadliwych w przypadku produktów nietrwałych lub przeterminowanych.
  otrzymania elastyczniejszej produkcji.
  obniżenia kosztów związanych z zarządzaniem magazynami.
  zmniejszenia przestrzeni fizycznej magazynów.
  obiektywności rezultatów.
  zaufania.
  dostępności elastycznej obsługi klienta (24 godziny, 365 dni w roku), dopasowując nasze systemy i metody do potrzeb twoich lub twojego audytora, w rygorystyczny i profesjonalny sposób.

Przed rozpoczęciem projektu, technicy z Prepacking i klient spotkają się w celu określenia kanałów komunikacyjnych i parametrów działania z konkretnymi środkami strategicznymi, w celu wykonania pracy, z pełną dyskrecją, w dniach, datach i godzinach, które klient uważa za najbardziej odpowiednie.

Pomożemy ci kontrolować twoje pieniądze… twoje aktywa…twój kapitał.

Skontaktuj się z nami