Przechowywanie i odbior towarow

Przechowaj z nami swoje zaufanie

Recepcion de mercancias y control de stock en Prepacking

Prepacking TROSZCZY SIĘ, i pilnuje Twoje towary, a także oferuje:

  odbiór towarów w Twoim imieniu.
  rozładunek i konsolidację towarów.
  kontrolę odbioru i inspekcję towarów.
  tymczasowe lub definitywne przechowywanie.
  rejestr i włączenie do aplikacji informatycznej.
  tworzenie raportów, ad-hoc.
  przechowywanie i tworzenie dokumentacji i/lub raportu wejściowego.
  zarządzanie inwentarzem.
  etykietowanie i układanie na paletach.
  kontrole ilości i jakości.
  ponowne przygotowanie palet.
  zarządzanie magazynem.
  kontrola i skuteczne zarządzanie zasobami: punkty zamówień, zapasy bezpieczeństwa itd.
  programowanie, zarządzanie, administrację i monitorowanie Twoich zakupów lub kolejnych zaopatrzeń.
  magazynowanie na miarę, w zależności od potrzeb i działalności klienta.

Nie odrzuca się potrzebnych inwestycji w systemy i metody dla klienta.

Chcesz poznać cenę online? kliknij tutaj